Disclaimer

Deze webpagina’s zijn met grote zorg samengesteld door Comparity B.V..

Note: Currently our disclaimer is only available in Dutch.

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid

Comparity B.V. is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze site. Comparity B.V. biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site

Comparity B.V. streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Hoewel Comparity B.V. alles in het werk zal stellen om de online verzending van gegevens zo betrouwbaar en veilig mogelijk te laten verlopen, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid met betrekking tot gevolgen en/of schade ontstaan door de online verzending van gegevens door gebruikers van deze website.

Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door Comparity B.V. worden gewijzigd.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Comparity B.V., dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Comparity B.V. onderhouden en Comparity B.V. heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Comparity B.V. geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Comparity B.V., dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites worden niet door Comparity B.V. onderhouden en Comparity B.V. heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van deze sites. Comparity B.V. geeft dan ook geen enkele garantie noch aanvaardt enige aansprakelijkheid met betrekking tot de toegankelijkheid en de inhoud van die sites.

Virussen

Comparity B.V. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.