“Gebruiksgemak, snelheid en onderhoudbaarheid was een absolute voorwaarde.”

DAK Verzekeringen

De aanleiding

DAK Intermediairscollectief staat met ruim 1500 financieel adviseurs voor de kracht van collectief ondernemen. Via DAK hebben zij toegang tot de gehele financiële markt. Naast ruim 120 maatschappijen, hebben adviseurs ook de beschikking over de eigen productlijn aan volmacht schade verzekeringen.

Om deze DAK Verzekeringen aan te bieden zocht DAK een ICT oplossing waarmee het mogelijk zou zijn om mee te bewegen met de markt en sneller nieuwe functies te kunnen ontwikkelen. Basisfunctionaliteiten zoals rekenen, aanvragen, muteren van offertes en polissen, maar ook het vergelijken van autoproducten moesten op een eenvoudige wijze mogelijk worden gemaakt. Gebruiksgemak, snelheid en onderhoudbaarheid was een absolute voorwaarde. En uiteraard dienden de producten efficiënt, zonder tussenkomst van medewerkers, te worden beoordeeld, geaccepteerd en afgesloten in de backoffice Level-7 (CCS).

De oplossing werd gevonden in een combinatie van Imago Office (Bugs Business) en SoftRules®.

klant
DAK Intermediairscollectief

partners
Bugs Business

publicatiedatum
November 2018

#3-laags architectuur
#Imago Office
#Level-7 CCS

3-laags architectuur

Comparity adviseerde een 3-laags architectuur waarbij Bugs Business de eerste laag (de front-end) vormt en Level-7 de derde laag (de backoffice). SoftRules® bevindt zich in het midden en bevat naast de schermlogica (de vragen die worden gesteld, die informatie die wordt getoond en de vorm) ook alle reken- en acceptatieregels en regelt de koppelingen met externe diensten zoals Infofolio, Rolls, PostNL, FISH, enz. 

Op deze wijze kunnen nieuwe producten worden toegevoegd zonder daarvoor aanpassingen in de eerste laag te hoeven doorvoeren. Dat scheelt tijd en daarmee ook geld. Ook neemt hiermee het risico op fouten bij aanpassingen af.

SoftRules - DAK verzekeringen case 3-laags architectuur

Proof of Concept

Omdat de combinatie Imago Office en SoftRules® nog niet elders werd toegepast stelde DAK een geslaagde Proof of Concept als voorwaarde voordat de definitieve opdracht kon worden gegeven. Deze POC omhelsde het opzetten van de 3-laags architectuur en het werkend opleveren van de oplossing met reeds één product uit de eigen DAK productlijn ingeregeld. Rekenen, aanvragen en muteren van offertes en polissen werd binnen 3 maanden werkend opgeleverd en was daarmee binnen de gestelde tijd en budget.

Training

Uitgangspunt van Comparity voor het gebruik van SoftRules® is dat de eigen medewerkers van de klant het product kunnen inrichten en onderhouden. Kort na de start van het project zijn vijf medewerkers van DAK getraind in het gebruik van SoftRules®. In de loop van het project zijn ook zij gestart met het bouwen van verzekeringsproducten in SoftRules® waarbij de door Comparity ingeregelde producten als voorbeeld konden dienen.

SoftRules® bevindt zich in het midden en bevat naast de schermlogica ook alle reken- en acceptatieregels en regelt de koppelingen met externe diensten.”

case DAK Verzekeringen

Autovergelijking via ROLLS

In het autoproduct was een vergelijking gewenst met een aantal producten uit ROLLS. Comparity heeft daarom een koppeling met ROLLS tot stand gebracht en deze wordt via de standaard SoftRules® schermlogica in de Imago Office voorkant van Bugs Business getoond. Mocht er in de toekomst behoefte zijn aan andere autoproducten in de vergelijker dan kunnen deze eenvoudig worden toegevoegd in SoftRules® zonder dat hiervoor aanpassingen in de voorkant hoeven te worden gedaan, ongeacht de bron van deze autoproducten.

Schadeafwikkeling via CED

Voor alle producten was schadeafwikkeling via CED gewenst. De communicatie met het CED platform is gebouwd door Comparity en verloopt geheel via SoftRules®. Dit heeft als grote voordeel dat eventuele toekomstige ingrijpende aanpassingen in het DAK platform de koppeling met CED niet beïnvloeden en door SoftRules® kunnen worden opgevangen.

Conversie

De introductie van het nieuwe ICT platform van DAK ging gepaard met de introductie van de nieuwe DAK productlijn. Om maximale efficiency te kunnen behalen diende de bestaande volmacht-portefeuille te worden geconverteerd naar de nieuwe DAK producten. Om dit te bereiken werden maandelijks de te converteren posten aangeboden aan SoftRules® waarna SoftRules® de relatie- en polisgegevens uit Level-7 leest om deze volledig automatisch te converteren tot een polis in de nieuwe DAK productlijn. 

Vanzelfsprekend is deze conversie tot in detail uitgewerkt door de mensen van DAK en volgt SoftRules® de vertaling van de oude polisattributen naar het nieuwe product nauwgezet. Nadat de eerste conversie-configuraties door Comparity in SoftRules® waren gebouwd konden medewerkers van DAK zelf nieuwe configuraties bouwen. Ook de daadwerkelijke conversie-runs worden uitgevoerd door eigen medewerkers van DAK.

Vergelijkbare SoftRules® cases

Risk Verzekeringen - logo

Risk Verzekeringen

#webmodules   #Volmachtpremies

Klap BV - logo

Klap / United Insurance

#Volmachtpremies   #Straight Through Processing